Ravitsemustieteen koulutusohjelma

Ravitsemustieteen koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisestä terveystieteiden kandidaatin tutkinnosta (TtK, 180 op), joka sisältää ravitsemus- ja elintarviketieteen opintoja, lääketiedettä, luonnontieteitä sekä käyttäytymistieteitä. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (TtM, 120 op) opinnot suunnataan oman kiinnostuksen mukaisesti valitsemalla erilaisia opintokokonaisuuksia, jotka painottuvat esimerkiksi ravitsemusterapiaan, elintarviketieteseen, urheiluravitsemukseen, liikuntalääketieteeseen, kauppatieteeseen, tutkimus- ja menetelmäopintoihin tai kansainvälisiin tehtäviin valmentaviin opintoihin.

Ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuu monialaisia ravitsemuksen ammattilaisia. Ravitsemustieteen opinnot tarjoavat valmiuden työskennellä hyvin monenlaisissa työtehtävissä oman kiinnostuksen mukaan. Ravitsemusterapiaan suuntautuneet opiskelijat saavat valmistuttuaan laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden, joka oikeuttaa toimimaan ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.  Suuntautuminen elintarviketieteeseen puolestaan antaa erinomaiset valmiudet työskennellä monenlaisissa elintarvikealaan liittyvissä työtehtävissä, kuten esimerkiksi elintarvike- tai lääketeollisuudessa tuotekehityksen, elintarviketurvallisuuden ja laadunvalvonnan parissa, tutkimustyössä tai kansainvälisissä tehtävissä. Koulutuksen monipuolisuuden ja muunneltavuuden ansiosta ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä myös esimerkiksi ruokapalvelualalla, potilasyhdistyksissä tai urheiluseuroissa, kukin oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Lisätietoja ravitsemustieteen koulutusohjelmasta löydät Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen yksikön nettisivuilta sekä ravitsemustieteen tutkintorakenteesta.

Tietoa Ravitsemustieteen valintakokeista ja vanhoja valintakokeita löydät täältä.