Elintarviketieteiden seura

Elintarviketieteiden Seura ry (ETS) on Elintarvikealan tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen sekä ammattilaisten yhdysside. Vuonna 1947 perustettu Elintarviketieteiden Seura ry on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää ja kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja koulutusta sekä lisätä jäsenten yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa.

Alan ammattilaiset
ETS:ssä on noin 1000 henkilöjäsentä. Pääosa jäsenistä on korkeakoulututkinnon suorittaneita elintarvikealan ammattilaisia. He toimivat usein hyvinkin vastuullisissa tehtävissä, kuten tutkimus- ja kehitysjohtajina, tuotekehityspäälliköinä, markkinoinnin esimiehinä, tuote- ja laboratoriopäälliköinä sekä tuotekehittäjinä.

Seuran julkaisema Kehittyvä Elintarvike -lehti on suomalainen elintarvikealan ammattijulkaisu ja toimii alan keskustelufoorumina. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia elintarvikealan kysymyksiä. Lehteä lukevat seuran jäsenten lisäksi muut elintarvikealan ammattilaiset mm. yritysjohto, valvontaviranomaiset, terveydenhoitoalan henkilöstö sekä opetus- ja koulutusalan henkilöstö.

Monipuolista toimintaa
ETS järjestää mm. teema- ja koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja yritysvierailuja. Seura jakaa 25-vuotisjuhlarahastostaan vuosittain tunnustuspalkinnon ansiokkaasta elintarvikealan tutkimuksesta ja opiskelijastipendejä tunnustukseksi hyvistä opinnäytetöistä.

Elintarviketieteiden Seura julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Kehittyvä Elintarvike -lehteä sekä osallistuu sekä Kemian päivien yhteydessä järjestettävän Elintarvikesymposiumin että Elintarvikepäivien järjestelyihin.

Liittyminen
Voit liittyä seuran jäseneksi jo ravitsemustieteen opintojen aikana.

Jäsenmaksu opiskelijajäseneltä on 36€/v, varsinaiselta 72€/v.

Lue lisää: https://kehittyvaelintarvike.fi/jasenille/
Jäsenhakemuslomakkeeseen pääset tästä.