Erikoissairaanhoidon harjoittelu Vaasassa

Graduani viimeistellessä sain pyynnön kirjoittaa blogipostauksen keväällä suorittamastani ravitsemustieteen erikoissairaanhoidon harjoittelusta, joka osuu siis tavallisesti 5. lukuvuoden kevätlukukaudelle ja kestää 8 viikkoa. Näistä 2 viimeistä viikkoa on itsenäistä työskentelyä. Harjoittelupaikkaa eli tässä tapauksessa sairaalaa saa itse toivoa, mutta joskus käy niin, että arpaonni ei osukaan omalle kohdalle ja päätyykin jonnekin muualle kuin minne olisi alun perin halunnut. Näin kävi minulle, mutta loppujen lopuksi olin oikeastaan hyvin tyytyväinen niin itse kaupunkiin kuin sairaalaankin, ja harjoittelu sujui alun jännityksestä huolimatta paremmin kuin odotin. Harkkapaikkani oli Pohjanmaan maakunnassa/hyvinvointialueella ja Vaasan kaupungissa sijaitseva Vaasan keskussairaala (VKS). Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu yhteensä 14 kuntaa, joista Vaasa ja Pietarsaari tulivat minulle harkkani aikani eniten tutuiksi.

Rantareitti sairaalalle sekä Pyhän Nikolaoksen kirkko

Harjoitteluni aikana Pohjanmaan hyvinvointialueella oli yhteensä 7 ravitsemusterapeuttia ja 1 ravitsemusneuvoja. VKS:ssä ravitsemusterapeutteja oli virallisesti kirjoilla 4, mutta harjoitteluni aikana vain 3 heistä oli sillä hetkellä tehtävissä ja täten ohjaajinani. Pohjanmaan hyvinvointialueen 4 muun ravitsemusterapeutin työpisteitä olivat Vaasan perusterveydenhuolto sekä Pietarsaaren Fredrika-klinikka (syömishäiriöyksikkö), perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Ravitsemusneuvoja työskenteli Närpiössä psykososiaalisessa keskuksessa ja oli opiskellut ravitsemusterapeutiksi Ruotsissa, mutta ei ollut tavoitellut pätevyyttä Suomessa. Eräs entinen VKS:n laillistettu ravitsemusterapeutti oli vaihtanut pääluottamusmiehen tehtäviin, eikä siis enää tehnyt ravitsemusterapeutin töitä päätoimisesti. Toisaalta hänen yhteistyönsä edelleen jatkui ravitsemusterapeuttien kanssa, ja itsekin tapasin häntä aina viikoittain yhteisellä lounaalla sekä erilaisissa kokouksissa.

PEG-letkuravitsemuskoulutuksen tuote-esittelypöytiä

VKS:ssä ravitsemusterapeutit työskentelivät neljällä eri erikoisalalla (kirurgia, sisätaudit, lapset ja psykiatria) hoitaen potilaita sekä polikliinisesti että osastoilla. Jokaisella ravitsemusterapeutilla oli niin sanotusti oma pääasiallinen potilasryhmä ja työpiste, mutta erityisesti kirurgian potilaita hoiti jokainen. Vaasassa iv-ravitsemuksen (parenteraalinen ravitsemus) suunnittelu kuuluu ravitsemusterapeutille, mutta vastuu siitä on loppupeleissä aina lääkärillä. Itse en harkkani aikana iv-ravitsemuksia suunnitellut. Lihavuusleikkausten preravitsemusohjauksia lukuun ottamatta pääosa omista ohjauksistani olivat yksilöohjauksia. Omia seurantapotilaita oli vain yksi ja sekin soittona. Hoidon syinä omissa ohjauksissani olivat muun muassa lasten ja nuorten lihavuus, kasvuhäiriöt, allergiat, ADHD ja ruokahalun muutokset, tyypin 1 diabetes, syömishäiriöt sekä aikuisten elintapaohjaus, lihavuusleikkaukset, keliakia, Crohnin tauti, avanne, IBS, vajaaravitsemus, MS-tauti, syövät, letkuravitsemus, maksakirroosi ja askites. Ohjausten lomassa päivitin tuttuun tapaan myös ohjausmateriaalia sekä suunnittelin useamman letkuravitsemuksen.

Lasten ravitsemusterapian vastaanottohuone

Psykiatrian yksikkö oli ennen muuttoa eli reilut 5 viikkoa harkan alusta eri paikassa kuin Vaasan keskustassa sijaitseva pääsairaala. Yksikkö sijaitsi alun perin Huutoniemen kaupunginosassa, jossa toimivaa sairaalaa kutsuttiin Huutoniemen sairaalaksi. Vietin osan ajastani kyseisessä sairaalassa seuraten tai kanssaohjaten yhden ohjaajani psykiatrisia vastaanottoja. Huutoniemen sairaalassa oli aiemmin ollut toiminnassa myös syömishäiriöiden päiväosasto, mutta toiminta oli ollut pitkään vaisua. Päinvastoin Pietarsaaressa nuorten ja nuorten aikuisten syömishäiriöhoidosta vastaa aktiivisesti toiminnassa oleva Fredrika-klinikka, joka koostuu sekä poliklinikasta että päiväosastosta. Pietarsaaressa ja Vaasassa on Pohjanmaan hyvinvointialueen ainoat syömishäiriöihin keskittyvät yksiköt tai klinikat. Psykiatrisia potilaita oli harmillisesti hyvin vähän yksikön muuton takia, mutta jokainen psykiatrinen vastaanotto oli erittäin antoisa. Psykiatristen potilaiden kanssa koin omat taitoni erityisen vahvoiksi ja olisikin ollut mielenkiintoista seurata/ohjata heidän kontrollikäyntejään.

Huutoniemen sairaala ja syömishäiriöyksikön kahvihuoneesta löytynyt artikkeli

Lihavuusleikkaukset ovat Vaasassa suuressa osassa ravitsemusterapeuttien työtä ja niitä operoidaan peräti 3 kertaa viikossa yhden ja saman kirurgin toimesta. Monet ulkopaikkakuntalaiset suuntaavatkin Vaasaan, sillä jonot leikkaukseen ovat huomattavasti lyhyemmät. Harjoitteluni aikana pääsin tiiviisti seuraamaan lihavuusleikkaukseen menevän potilaan hoitopolun alusta loppuun; tutustuin preoperatiiviseen poliklinikkaan eli LEIKO:on seuraamalla potilaan vastaanottoja sairaanhoitajalla ja kirurgilla, seurasin itse operaatiota (mahalaukun ohitusleikkaus) leikkaussalissa, tein lihavuusleikkausarvioita sekä ohjasin lihavuusleikkauksenjälkeisiä ruokavalioita ja lihavuusleikkauskontrolleja. ENE-ohjausta en muistaakseni päässyt seuraamaan tai ohjaamaan. Tämä olisi sijoittunut muutama viikko ennen suunniteltua leikkausta.

Kurssien aikana en pohtinut lihavuusleikkauksia kokonaisuutena sen syvällisemmin, mutta harjoittelun aikana aihe alkoi enemmän pyörimään ajatuksissani. Erityisesti se havahdutti, miten monet suomalaiset ovat jo käyneet leikkauksessa tai ovat halukkaita siihen. Moni potilas kertoi, että joku tuttu tai useampi oli käynyt leikkauksessa ja menisi ehdottomasti uudelleen, mikäli tekisi päätöksen nyt. Koin—ja koen edelleen—että terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn tulee panostaa vieläkin enemmän, jotta ”helppoihin” ratkaisuihin ei päädytä niin herkästi. Vaikka monella leikkaus onnistuukin, on sillä myös riskinsä ja muut heikot puolensa.

Uusi osa sairaalarakennusta ja lukemista vierailijoille

Potilastyötä seuratessa ja itsekin tehdessä pääsin tutustumaan eri osastojen ja poliklinikoiden toimintaan, kuten lastentautien osasto, syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto, sädehoito-osasto, sisätautien poliklinikka, neurologian ja sisätautien osasto, vaativan kuntoutuksen osasto, kirurginen osasto ja dialyysiosasto. Lounaalle tai osastoille mennessä tuli kuljettua usein myös sairaalaan kuuluvan terveysaseman läpi. Tämän lisäksi tutustuin harkkani aikana TeeSe Botnian tarjoamiin sairaalan ruokapalveluihin ja toimintaterapeutin työhön sekä osallistuin ravitsemusterapeuttien pitämiin osastotunteihin, sairaalan henkilökunnan koulutuksiin (PEG-letkuravitsemuskoulutus, jossa yksi ohjaajistani piti myös luennon), syömishäiriötyöryhmän työnohjaukseen ja kliinisten ravintovalmisteiden valmistajien edustajien tapaamisiin. Kaiken tämän lisäksi vierailin Fredrika-klinikalla sekä osallistuin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseen ravitsemusterapeuttien kokoukseen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen ravitsemusterapeuttien yhteiseen kehittämispäivään. Yhteistyö ei siis rajoitu vain sairaalan sisälle, vaan se näkyy myös hyvinvointialueen sisällä ja hyvinvointialueiden välillä. Tarkoituksena harkkani aikana oli tutustua myös diabeteshoitajan ja puheterapeutin työhön, mutta nämä jäivät toteuttamatta.

Fredrika-klinikka ja heidän toiminnan viikkoaikataulu

Sairaalan sijainnista johtuen arviolta yli puolet sairaalan potilaista on ruotsinkielisiä. Sairaalassa ruotsia pääsikin kuulemaan jatkuvasti niin henkilökunnan läheisyydessä kuin potilaiden kanssa työskennellessä. Itse en kuitenkaan tällä kertaa ohjannut toisella kotimaisella kielellä, vaikka tilaisuutta tarjottiinkin. Omat potilaat oli mahdollista valita etukäteen heidän asiointikielensä mukaan. Seurasin kuitenkin ohjaajieni vastaanottoja silloinkin kun kielenä oli ruotsi. Tuttua englantia tuli käytettyä, mutta näitä tilaisuuksia oli harvemmin. Yksi erikoisuus oli arabian kielen tulkin välityksellä tapahtuva ohjaus, mikä oli hauska ja valaiseva kokemus. Tulkin kanssa keskustellessa suomeksi huomasin, miten usein tulkin minulle antama käännös jäi hyvin yksipuoliseksi, vaikka tulkki ja potilas olisivat keskustelleet asioista useamman minuutin.

Harkka oli kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen ja päivät kuluivat nopeasti. Kursseilta opitut tiedot vahvistuivat ja koin selkeää ammatillisen itseluottamuksen parannusta. Voin lämmöllä suositella Vaasaa jokaiselle, jolla maisterivaiheen toinen harkka on vielä edessä. Ruotsin kielen taidosta on selkeästi etua, mutta puute siitä ei estä harjoittelusta suoriutumista! 😉 Mahdollisia kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen emiliajl@student.uef.fi tai IG:ssä @emilia.lampen.

Tsemppiä opintoihin ja harjoitteluihin kaikille retikoille sekä onnea uusille opiskelijoille 💚

Emilia Lampén

5. vuoden opiskelija (ja toivottavasti pian valmistuva! 🤞🏻)

Kandiharjoittelu osana NUTRIM-tutkimushanketta

Vaikka monien katseet suuntautuivat kohti kesää jo vappuhulinoiden jälkeen, oli itselle toukokuu vielä työntäyteinen. Nyt, kun kesä on viimein pyörähtänyt käyntiin ja kevään opinnot ovat jo takanapäin, ajattelin, että voisin kertoa hieman lisää omasta kandiharjoittelukokemuksestani Hollannissa. Toivottavasti tämä innostaisi ja rohkaisisi niitä, jotka ovat mahdollisesti miettineet harjoittelun tekemistä ulkomailla.

Suoritin kandivaiheeseen kuuluvan harjoittelun Maastrichtin yliopistossa Hollannissa osana NUTRIM-tutkimushanketta. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana selkeni, että halusin tehdä hieman erilaisen harjoittelun ja päästä haastamaan omaa osaamista aivan uudella tavalla. Mahdollisia harjoittelukohteita etsiessäni törmäsin sattumalta hankkeeseen ja päätin, että tuonne haluan ehdottomasti mennä. Otin yhteyttä sähköpostitse muutamaan kyseisen hankkeen parissa työskentelevään tutkijaan ja jäin odottamaan vastauksia. Vastauksia ei kuulunut pitkään aikaan ja olin jo varma, että minulla ei ollut mahdollisuuksia päästä mukaan hankkeeseen. Odotus kuitenkin palkittiin, kun sähköpostiin kilahti viimein viesti, jossa minut toivotettiin tervetulleeksi seuraamaan tutkimuksia Maastrichtin yliopistossa.

Harjoittelun ajankohdaksi osui huhtikuu, mikä sopi erittäin hyvin myös itselle Suomen kevään sääolosuhteet huomioon ottaen. Harjoittelun aikana pääsin seuraamaan neljää eri terveyssovellutuksiin tähtäävää tutkimusta: kaksi keskittyi suolistomikrobistoon ja sen koostumuksen muokkaamisen terveydellisiin vaikutuksiin ja loput kaksi hypoksian sekä hapenkulutuksen tehostamisen mahdollisiin hyötyvaikutuksiin.

Tutkimuksiin ja työohjeisiin perehtymistä

Ennen kuin mennään itse harjoitteluun, voisin kertoa vielä lyhyesti hankkeesta ja sen tavoitteista. NUTRIM-tutkimushankekokonaisuuden tavoite on edistää tutkimusta, joka luo käytännön sovellutuksia kroonisten metabolia- ja tulehdussairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Tavoite on mm. luoda personoidumpia elämäntapa- ja liikuntainterventioita sekä ravitsemusohjeistuksia. Tutkimushanke sisältää 16 eri Maastrichtin yliopistosairaalan (MUMC+) tutkimusosastoa ja kolme päätutkimuslinjaa. Itse pääsin harjoittelun aikana seuraamaan ensimmäiseen tutkimuslinjaan kuuluvia tutkimuksia, jotka keskittyivät lihavuuteen, diabetekseen ja verisuonisairauksiin.

Lihaskuitujen erottelua mikroskoopin avulla mitokondrioiden hapenkulutuksen mittauksia varten

Työharjoittelun aikana omiin työtehtäviin kuului tutkimusten seuraaminen, tutkimusmenetelmiin perehtyminen ja testipäiviin osallistuminen sekä niissä avustaminen. Neljän viikon aikana pääsin näkemään monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä niin laboratoriossa kuin kliinisissä tutkimustiloissakin. Seurasin mm. DEXA-mittauksia, 2 tunnin sokerirasituskoetta, rasva- ja lihaskudosnäytteiden ottoa, epäsuoraa kalorimetriaa, insuliinisensitiivisyyden testaamista ja ravitsemusohjauksia. Lisäksi pääsin seuraamaan lihassolujen mitokondrioiden hapenkulutuksen mittauksia ja RNA-eristämistä lihaksen kantasoluista tutkimuslaboratoriossa. Harjoittelun aikana osallistuin myös erilaisiin tutkimuskokouksiin sekä NASO:n (The Netherlands Association for the Study of Obesity) järjestämään tutkimuskonferenssiin Utrectissa. Pääsin näkemään siis erittäin läheltä, miltä tutkimusmaailma ja erilaisten suositusten, kuten ravitsemussuositusten, taustatyö näyttää.

RNA:n eristämistä tutkimuslaboratoriossa

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli erittäin mielenkiintoinen ja ehdottomasti yksiä elämäni parhaimpia kokemuksia. Vaikka koko prosessi suunnittelusta itse harjoitteluun vei paljon aikaa (ja välillä hermojakin :D), oli kaikki ehdottomasti sen vaivan arvoista. Kokemus opetti sietämään epävarmuutta ja menemään omalle epämukavuusalueelle sekä antoi hyvän mahdollisuuden kehittää omaa osaamista, kielitaitoa ja ennen kaikkea verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa. Jos yksi asia pitäisi nostaa reissusta ylitse muiden, oli se ehdottomasti ihmiset ja heidän kanssaan käydyt mielenkiintoiset keskustelut.

Oman kokemukseni perusteella voin siis lämpimästi suositella harjoittelun tekemistä ulkomailla. Opiskeluaika on erittäin hyvä aika kerätä kokemuksia, joten kannattaa rohkeasti osallistua ja lähteä mukaan kaikkeen sellaiseen, mikä itseä vain vähänkin kiinnostaa. Tulevaisuudessa niistä kokemuksista on varmasti enemmän kuin hyötyä.

Ihanaa kesää ja paljon onnea vielä ravitsemustieteeltä opiskelupaikan saaneille.

Syksyllä nähdään!

Sanni

2. vuoden opiskelija

Fuksivuosi retikkalaisena

Ensimmäinen opiskeluvuosi yliopistossa alkaa olla paketissa. Enemmän on kahdeksassa kuukaudessa tapahtunut kuin olisin vuosi sitten osannut odottaakaan. Muistot uusien kavereiden kanssa, opiskelijatapahtumista, uuteen kaupunkiin tutustumisesta sekä opiskelujen tuomista haasteista ja kutkuttavasta mielenkiintoisuudesta tuudittavat meidät takaisin kesäloman syleilyyn. Uusi tuttavuus Kuopio on tullut nyt jo aika näppärästi tutuksi ensimmäisen vuoden aikana. Kävely- ja pyöräily-ystävällinen sekä toimivan joukkoliikenteen kaupunki luo hyvät mahdollisuudet jokaiselle tutustua uusiin ympyröihin. Yliopistolle kävellessä saa ihailla kaunista luontoa ja useita ihastuttavia lammikoita ja järviä. Varmasti monelle aluksi tutuksi tulevasta soluasumisesta yksiöelämään ja kemiapläjäyksestä elintarviketietoisuuteen ensimmäinen opiskeluvuosi on tarjonnut kaikenlaista. Monelle fuksivuoden alkaminen tarkoitti myös muuton ja muutoksen paikkaa, mikä toi mukanaan monelle myös ei-opiskeluun liittyviä haasteita. Haasteista huolimatta kuitenkin tunne samassa veneessä olemisesta muiden opiskelijoiden kanssa oli läsnä. Parhaita yhdessäolon ja rentoutumisen paikkoja ehdottomasti ovat olleet Retikan huone ja ainejärjestöni järjestämät tapahtumat.

Fuksien retki Puijon ympäristössä

Syksyllä kurssit lähtivät reippaasti käyntiin kemian ja solubiologian parissa. Yllätyksen ja ei niin pienoisen päänvaivan aiheuttikin suuri työmäärä ja uudenlaisen opiskelutekniikan haltuunotto heti syksyn alkuun. Syksyllä paljolti yhdessä biolääketieteen ja farmasian opiskelijoiden kanssa suoritetuilla opintojaksoilla luotiin hyvää pohjatietoa tuleville opinnoille. Opettajat ovat taitavia ja avoimia vastaamaan askarruttaviin kysymyksiin niin ryhmäopetuksissa kuin luennoilla. Muuten opinoissa tulee olla hyvin itseohjautuva ja itsenäinen. Toisaalta tämä tuo myös vapautta määritellä itse missä, milloin ja mihin tahtiin haluaa opiskella, kunhan deadlinet hoituvat ajallaan. Retikkalaisten keskuudessa ei ole ollut kuitenkaan pelkkää kemiaa, sillä keväällä pääsimme tutustumaan kursseilla muun muassa ravitsemustieteen perusteisiin ja elintarvikkeisiin ruokavaliossa. Kokemuksemme fuksivuoden opinnoista toki poikkeavat, sillä ravitsemustieteen opintoja on voinut suorittaa ennen ylipistoa jo avoimessa yliopistossa ja kandin voi suorittaa nopeammin kuin kolmessa vuodessa. Tekemistä on kyllä riittänyt. Vaikka opiskeluihin uppoaa helposti paljon aikaa, jotenkin sitä löytyy aina myös opiskelijarientoihin.

Labrassa, pipetointi hallussa

Silmät tuikkien olin odottanut jo kauan sitä päivää, kun saamme sanoa haalarit päällä ”Wabu ei Lobu!”. Pian se päivä jo koitti, kun professori kumottiin samaan veteen, jossa Veljmies ylpeästi seisoo. Tähän päivään asti huhut kuuluvat, että Wabu ei ole vieläkään loppunut. Tammikuussa ylpeydenaiheemme, vihreät haalarit saapuivat käsiimme. Vaikka mikään ei korvaa tuoreen vihreän haalarin tuoksua, tosiasiassa haalarit saadaan oikeaan kuosiin mahdollisimman paljon tapahtumissa möyrimällä ja merkkejä päälle lätkäisemällä. Lempitapahtumiani ovat olleet kaupunkisuunnistus, Neljän tähden illallinen, Lentävä lähtö, Päättäribileet, Talvirieha sekä Herkkuapprot. Retikan tapahtumissa parasta on se, että hyvää ruokaa on aina tarjolla. Tapahtumia on läpi opiskeluvuoden aina saatavilla, joskus jopa pilvin pimein niin, ettei kaikkeen ehdi mukaan. Pikakurssi haalarimerkkien ompeluun -tyylisiä videoita tuli jonkin verran katseltua, mutta en taitanutkaan ompelua aluksi aivan käden käänteessä. Ensimmäisten merkkien ompelemisesta selviää hengittämällä syvään ja kokeilemalla erilaisia tekniikoita. Ennen kuin huomaatkaan, kaksikymmentä ensimmäistä merkkiä tuhannesta vielä tulevasta onkin jo paikallaan. Se on vähän kuin opintopisteiden kerryttämistä. Oletko aina haaveillut pukeutuvasi mitä oivaltavimpiin kostuumeihin lähes viikottain? Täydellistä, sillä siihen sinulla on mahdollisuus fuksisyksynä! Ennen haalareidenkin saapumista ravitsemustieteen fuksi tunnistetaan kaduilla helposti opiskelijaksi esimerkiksi kiivin muodossa.  

Kiivejä kaupunkisuunnistuksessa
Tapahtumien välissä tulee levätä

Retikkalaisena on ollut mukava olla. Apua saa tarvittaessa ja mahdollisuuksia tutustua muihin retikkalaisiin livenä on ollut usein. Hämmästyttävän nopeasti on fuksivuoteni hurahtanut. Saamme olla ylpeitä itsestämme, sillä olemme tehneet ahkerasti töitä niin opintojemme kuin hyvän yhteishengen eteen. Hurjan paljon onnea kaikille jo opiskelupaikan saaneille ja tsemppiä odotteluun niille, jotka vielä varmistusta paikan saamisesta odottelevat. Tavataan Kuopiossa ensi syksynä! Siihen asti hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille.

Eevi Laakso, fuksi

Vinkit pääsykokeeseen valmistautumiseen

Ravitsemustieteen valintakokeen vuoden 2023 ennakkomateriaalit julkaistaan 28.4. ja valintakoe järjestetään 30.5. Tässä postauksessa annan vinkkejä pääsykokeeseen valmistautumiseen omien kokemusteni kautta. Huomaathan, että varmaa tietoa tämän vuoden ennakkomateriaaleista ei ole mahdollista saada ennen julkaisupäivää, joten vinkit on tehty viimevuosien materiaalien pohjalta.

Vinkkejä opiskeluun:

 • Varaa aikaa. Sisään pääsee vain pieni osuus hakijoista, joten opiskelu kannattaa aikatauluttaa niin, että pääsykokeisiin lukeminen on ensimmäisten prioriteettien joukossa. Onneksi kuukausi on vain lyhyt aika tehdä tiukasti töitä.
 • Tee olosi mukavaksi. Hakeudu rauhalliseen ympäristöön, jossa ei ole häiriötekijöitä ja laita puhelin kiinni. Voit tehdä työpisteen myös pihalle tai parvekkeelle ja samalla nauttia auringosta. Huolehdi hyvästä työskentelyasennosta.
 • Tarkastele vanhoja pääsykokeita. Niiden kautta saat käsityksen siitä, minkä tyyppisiä kysymyksiä pääsykokeeseen voi tulla. Mieti uusien ennakkomateriaalien pohjalta, osaisitko vastata saman tyyppisiin kysymyksiin.
 • Tee itsellesi kysymyksiä. Aina, kun jokin asia tuntuu hankalalta muistaa, älä jumitu siihen liian pitkäksi aikaa, vaan kirjoita se itsellesi ylös kysymyksen muodossa. Kysymyspaperin voi helposti ottaa silloin tällöin esiin ja testata omaa osaamistaan. Voit antaa kysymyspaperin myös perheenjäsenelle tai kaverille ja pyytää häntä kyselemään.
 • Pyörittele asioita mielessäsi. Pääsykokeet ovat monivalintakysymyksiä tai kyllä tai ei -väittämiä, joten kysymykset saattavat olla joskus ovelasti muotoiltuja. Materiaalia lukiessasi, pysähdy välillä miettimään, että millä eri tavoin tämä asia saatettaisiin kysyä pääsykokeessa.
 • Kertaa. Varmista, että mikään materiaaleista ei jää liian pitkäksi aikaa opiskelemattomaksi. Älä siis opiskele kaikkia materiaaleja peräkkäin alusta loppuun, vaan palaa aina säännöllisin väliajoin alkuperäiseen materiaaliin.
 • Pääsykokeeseen valmistava kurssi. En näe tätä välttämättömänä, mutta minä ja monet tuttuni, jotka pääsivät ravitsemustieteelle, olivat käyneet kurssin. Kurssi on kallis, mutta se kannattaa ottaa, jos haluaa ikään kuin kaikki keinot käyttöön.
 • Pääsykokeessa. Lue väittämät ja tehtävänanto sanantarkkaan! Väittämien paikkansapitävyys voi riippua vain yhdestä sanasta. Huomaa myös pyydetäänkö valitsemaan oikea vai väärä vastausvaihtoehto.

Itselleni toimivin opiskelutapa oli muistiinpanojen kirjoittaminen koneelle ja muistilapuille (ja riittävästä kofeiinitasosta huolehtiminen :D).

Materiaalikohtaiset vinkit:

Viime vuosina pääsykoemateriaaleihin on sisältynyt muun muassa Biostatistiikan taskukirja, tieteellisiä artikkeleja, ravitsemussuosituksia, ohjeistuksia, Ravitsemustiede -kirjan materiaaleja ja elintarviketiedettä. Seuraavaksi annan vinkkejä näistä muutamiin, mutta varmaksi ei voida sanoa, että myös tänä vuonna olisi samankaltaiset materiaalit.

 • Biostatistiikan taskukirja. Tämän voisin sanoa olevan ns. erotteleva tekijä pääsykokeissa. Kirja on haastavaa opiskeltavaa, ellei ole ennen opiskellut tämän kaltaista asiaa. Siksi en suosittele, että kirjaa lähtee opiskelemaan kannesta kanteen, vaan pitäisin tärkeimpinä seuraavia alueita: johdanto, tutkimusten luotettavuuden arviointi, tutkimustyypit, p-arvo ja luottamusvälit. Lisäksi, jos muista materiaaleista löytyy termejä, joita löytyy biostatistiikan kirjasta, kannattaa myös ne opetella. Kirja selittää asiat hyvin lyhyesti, joten termien selvennyksiä voi etsiä myös netistä, jos pelkän kirjan perusteella on hankala ymmärtää. Jos tietyt asiat ovat edelleen vaikeita sisäistää, opettele ulkoa. Tärkeintä on, että tähänkään ei jumittuisi liian pitkäksi aikaa.
 • Artikkelit. Jotkut kannustavat käymään tieteellisiä artikkeleita läpi jo ennen pääsykoemateriaalien julkaisua, jotta niiden lukeminen tulisi tutuksi. Itse koin, että säästän kaikki voimani mieluummin pääsykoemateriaalien lukemiseen, koska suomenkielisten artikkelien lukeminen ei mielestäni vaadi etukäteisharjoittelua. Sanoisin, että jos on kovin lukuintoa täynnä jo ennen materiaalien julkaisua, voi artikkeleita vähän itsekseen selailla keskittyen tutkimustermeihin ja tulosten tulkintaan.
 • Suositukset. Ravitsemussuositukset sisältävät enimmäkseen helppolukuista tekstiä, joten näiden sivumääristä ei tarvitse pelästyä. Kaikki suomalaiset suositukset perustuvat yleisiin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joten hyvä lähtökohta olisi, että hakija tuntisi jo etukäteen, minkälaisia komponentteja suositeltava ruokavalio sisältää. Yhtenä vuonna, kun pääsykokeet muutettiin etänä tehtäviksi koronan takia, oli materiaaleina myös hoitosuosituksia, jotka taas ovat tiukempaa tekstiä ja vaativat paljon aikaa.

Jos et pääse heti ekoilla kerroilla sisään, kannustan ehdottomasti hakemaan useampaan kertaan, jos ravitsemustiede tuntuu oikealta alalta. Vaikka sisäänpääsyyn menisikin aikaa, voi edessä olla kuitenkin kymmenien vuosien ajanjakso alan parissa!

Tsemppiä kaikille hakijoille 😊

Terkuin

Essi

Liikuntavastaava

Miten ottaa kaikki hyöty irti Agronomiliiton jäsenyydestä?

Moikka, ja yhä aurinkoisempaa kevättä! Kevät on monille työnhaun, harjoittelujen ja työnaloituksen täyteistä aikaa, joten onkin hyvä hetki muistuttaa Retikan yhteistyökumppanin, sekä alamme ammattiliittona toimivan Agronomiliiton jäsenyyden tarjoamista hyödyistä meille opiskelijoille. Agronomiliitto, eli maatalous- elintarvike- ja ravitsemusalan korkeasti koulutettujen ammattiliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisesti erilaisia etuja edullista jäsenmaksua vastaan.  Tästä postauksesta löydätkin siis 5 hyvää tapaa ottaa kaikki hyöty irti Agronomiliiton jäsenyydestäsi.

 1. CV- ja työhakemuskommentointi

Liitto tarjoaa jäsenilleen Työhakemus- ja CV-kommentointia. Palvelun kautta voi varata 50 tai 25 minuutin työhakemus- tai CV-kommentointiajan, jonka aikana liiton asiantuntija käy läpi henkilökohtaiset tavoitteet työnhaussa, ennakkoon lähetetyn CV:n/työhakemuksen sekä antaa mahdollisia parannusehdotuksia näihin dokumentteihin. Tarvittaessa voit varata vielä uuden ajan tai lähettää korjatun version sähköpostitse kommentoitavaksi. Tämä palvelu kannattaa siis ehdottomasti käyttää hyödyksi työnhaussa!

Tästä ajanvarauskalenterin linkistä pääset CV ja hakemuskommentoinnin ajanvaraukseen.

2. Henkilökohtainen uravalmennus

Yllä olevasta ajanvarauskalenterin linkistä voit varata ajan myös henkilökohtaiseen uravalmennukseen sekä LinkedIn -sparraukseen. Uravalmennus voi pitää sisällään esimerkiksi tavoitteiden asettamiseen, osaamisen kehittämiseen tai yrittäjyyteen liittyviä teemoja.

3. Muista hyödyntää monipuoliset jäsenedut!

Agronomiliitto tarjoaa monipuolisesti erilaisia etuja jäsenilleen. Muistathan hakea vaihtoon lähtiessäsi ulkomaanmatkastipendin, sekä valmistuessasi pro gradu -tutkielmasi arvosanan perusteella määräytyvän gradustipendin! Gradustipendi myönnetään kaikille Agronomiliiton vastavalmistuneille opiskelijajäsenille. Lisäksi Agronomiliitto osallistuu Retikan tapahtumiin, ja tarjoaa jäsenilleen muun muassa jäsenilleen minttukaakaot talvitapahtuman jälkeen, sekä munkit ja siiderit Retikan vapputapahtumassa.

Kaikki Agronomiliiton jäsenedut, muun muassa pankin sijoitusedut, alennukset lomahuoneistoihin, nettikauppojen alennuskoodit sekä paljon muuta löydät näppärästi Member+ sovelluksesta!

Täältä löydät lisätietoa koulutusstipendeistä.  

4. Videotallenteet

Videotallenteet -sivulta löydät tallenteita liiton webinaareista ja koulutuksista. Sivulta löydät tallenteita monipuolisesti työnhakuun, muun muassa LinkedIn profiilin luomiseen, työnhaun ABC:hen sekä yrittäjävalmennukseen liittyen. Sivuilta löydät liiton pitämiä webinaareja myös monipuolisesti eri teemoista työelämän ulkopuolelta, sijoittamiseen sekä Instagramin ammattilaiskäyttöön liittyen.

5. Avoimet työpaikat ja työnantajalistaukset

Kun työhakemus, CV ja LinkedIn on laitettu kuntoon videotallenteiden ja kommentointipalvelun avulla, onkin aika hakea töitä! Alojemme avoimia (kesä)työpaikkoja löydät koottuna Avoimet työpaikat -sivulta.  Liiton nettisivuilta löydät myös listauksia alamme työnantajista, joihin jättää avoin hakemus tai ottaa omatoimisesti yhteyttä töitä tai harjoittelua ajatellen.

Etkö ole vielä Agronomiliiton jäsen, mutta haluaisit liittyä? Liittyminen onnistuu kätevästi Tästä linkistä!

Nähdään Agronomiliiton tapahtumissa!

Terkuin Siru Liljefors, Agronomiliiton opiskelijapromoottori

Miksi hakea ravitsemustieteelle?

Yhteishaku lähestyy, joten kokosin yhteen syitä, joiden takia kannattaa harkita hakevansa opiskelemaan ravitsemustieteitä. Ravitsemustiede on yksi pienimmistä koulutusohjelmista Itä-Suomen Yliopistossa. Ravitsemustieteen koulutusohjelma kestää 5 vuotta, ja siitä valmistuu terveystieteiden maistereita. Opinnot sisältävät fysiologian, anatomian, kemian, mikrobiologian ja ravitsemustieteisiin keskittyviä opintoja. Uuden opetussuunnitelman mukaan opinnot sisältävät enemmän myös kaikille pakollisia elintarviketieteiden opintoja.

Ravitsemustieteen opiskelijoita yhdistää kiinnostus ruokaan, ravitsemukseen ja jokainen opiskelemaan päätyvä pääsee mukaan huikeaan ravitsemustieteilijöiden porukkaan. Retikan, eli ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestön tapahtumat tunnistaa tietenkin parhaista tarjoiluista ja herkkupöydistä.

Näistä syistä sinun kannattaa harkita hakevasi ravitsemustieteelle:

 1. Kiinnostus terveyttä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan
 2. Pieni ala, jossa pääsee helposti tutustumaan sekä tulevaisuuden kollegoihin että opettajiin
 3. Yhteisöllinen ilmapiiri; eri vuosikurssit tekevät yhteistyötä keskenään ja vuosikurssikohtaiset rajat ovat häilyviä
 4. Monipuoliset opinnot, joissa yhdistyy ihmisen biologia, farmasian- ja lääketieteen opinnot sekä psykologinen tietämys
 5. Tulevaisuuden kasvava ala, joka tarjoaa monipuoliset työllistymismahdollisuudet
 6. Haaveena ravitsemusterapeutin pätevyys. Kuopio on ainut kaupunki Suomessa, josta valmistuu laillistettuja ravitsemusterapeutteja
 7. Kuopio opiskelijakaupunkina; Kuopio on pieni mutta eloisa kaupunki, jossa on lyhyet välimatkat, hyvät kulkumahdollisuudet ja poikkitieteellisyys näkyy paljon opiskelijoiden arjessa
Retikkalaiset tunnistaa vihreistä haalareista <3

Kannustan rohkeasti hakemaan ravitsemustieteelle, mikäli yllä olevan listan asiat kuulostavat mielenkiintoisilta. Tsemppiä kaikille yhteishakuun ja ehkäpä näemme syksyllä opintojen parissa!

Terkuin

Emmi, Hallituksen varajäsen

Haluatko tuutoriksi?

Heippa ja hyvää uutta vuotta kaikille!

Uusi vuosi tuo mukanaan myös tulevan lukuvuoden tuutorien valinnan. Vertaistuutorien lisäksi yliopisto hakee seniori-, maisteri- ja kv-tuutoreita, joista tässä postauksessa käsitellään vertais- ja hiukan myös kv-tuutorointia. Itse toimin viime syksynä vertaistuutorina Retikan uusille fukseille, ja haluaisin nyt jakaa omia kokemuksiani tuutoroinnista. 

Syyskuun alussa pitämässä rastia KuoLO ry:n fuksiaisissa

Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tämän lisäksi koin tärkeäksi uusien opiskelijoiden tutustuttamisen toisiinsa, ainejärjestöön ja opiskelukaupunkiin. Tuutorit tekevät yhteistyötä ravitsemustieteen yksikön sekä Retikan hallituksen kanssa, ja tuutori onkin usein fuksin lähin yhteys ainejärjestöön ja yliopistoon. Ainakin omana fuksisyksynäni koin tuutorien olevan tärkeä matalan kynnyksen apu.

Tuutoristart-koulutuksessa huhtikuussa

Tuutorihaku on vuoden alussa tammi-helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen oppiaine valitsee uudet tuutorit yhdessä ainejärjestön kanssa. Vertaistuutorikoulutus jakautuu kolmeen osioon, joista kaksi ensimmäistä pidetään kevätlukukauden puolella ja viimeinen juuri ennen syyslukukauden alkua. Koulutuksiin kuuluu etä- ja lähikoulutusta, ryhmätehtäviä, leiripäivä sekä vapaavalintaisia iltaohjelmia. Jos ryhmän ohjaus ei ole entuudestaan tuttua, koulutuksista saa hyviä ideoita ja suuntaviivoja tapaamisten suunnitteluun. Parasta koulutuksissa oli yhdessä tekeminen tuutoriporukalla sekä muiden alojen tuutoreihin tutustuminen.

Tuutorithanks-kiitosillallinen tammikuussa

Tuutorointi sijoittuu pääosin alkusyksyyn, mutta suunnittelua kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin kesällä. Syyslukukauden ensimmäiset päivät ovat kiireisimpiä, mutta meno tasoittuu syksyn edetessä ja opinnotkin sujuvat kunhan osaa hieman aikatauluttaa ja toisaalta kuunnella omaa jaksamista. Joka tapauksessa syksyn aikana pääsee järjestämään monenlaista ohjelmaa ja kehittämään toimintaa tuutorien ja fuksien näköiseksi. Ehdottomasti parasta tuutoroinnissa on ollut fukseihin tutustuminen ja tapahtumien suunnittelu yhdessä tuutorien kesken.

Raskas hupi vaatii raskaan levon

Itse tiesin haluavani tuutoriksi hyvin pian oman fuksisyksyni alkaessa. Tuutorointi vaikutti loistavalta tavalta tutustua uusiin opiskelijoihin, ja halusin päästä vaikuttamaan siihen, että fuksien olisi mahdollisimman helppo aloittaa opinnot ja arki Kuopiossa. En ollut aiemmin ollut vastaavassa toiminnassa mukana, mutta mielestäni tuutoriksi voi hakea kuka vain, joka haluaa olla auttamassa uusia opiskelijoita ja järjestämässä heille ohjelmaa. Jos opintopisteet kiinnostavat, tuutoroinnista saa yhteensä neljä opintopistettä, jotka voi sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Suosittelen tuutoriksi hakemista siis jokaiselle, jos vain toiminta kiinnostaa: tärkeintä on into ja halu olla mukana fuksien alkutaipaleella yliopisto-opinnoissa. 

Fuksit kaupunkisuunnistuksessa

Jos kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi kiinnostaa, tässä kv-tuutorimme Veeran ajatuksia toiminnasta: 

“Kv-tuutoroinnissa ideana on auttaa Kuopioon tulevia vaihto-opiskelijoita sekä englanninkielisiin maisteriohjelmiin tulevia tutkinto-opiskelijoita kotiutumaan tänne ja tutustuttaa heitä samalla yliopiston käytäntöihin sekä suomalaiseen kulttuuriin. Käytännössä se tarkoittaa yhteydenpitoa jo ennen heidän tänne saapumistaan ja varsinkin ensimmäisinä päivinä ja viikkoina olisi hyvä esitellä heille kaupunkia ja yliopistoa sekä muutenkin auttaa tarvittaessa mm. opiskelijakortin, bussikortin ja muiden käytännön asioiden hoitamisessa. Kv-tuutoroinnista saa 3-4 opintopistettä sekä lisäksi 20€ korvauksen jokaista vaihto-opiskelijaa kohti. 

Toimin itse tänä lukuvuonna kv-tuutorina ja kokemus on ollut todella positiivinen ja antoisa. Jännitin alussa sitä, olenko riittävän ”pätevä” opastamaan tänne tulevia opiskelijoita, mutta keväällä järjestetyt koulutukset antoivat kyllä hyvät eväät tehtävään. Jännittäminen olikin ihan turhaa, sillä tässä hommassa on vaikeaa mennä täysin metsään: jokainen tuutoroi omalla tyylillään ja apua saa aina. Suosittelen siis todellakin hakemaan kv-tuutoriksi, sillä tätä kautta pääsee tutustumaan uusiin opiskelijoihin sekä kulttuureihin ja samalla myös englannin kielen taito karttuu!”

Tuutorihaku alkaa tänään tiistaina 24.1. Lisätietoa löytyy täältä. Hae rohkeasti mukaan jos yhtään innostuit, ainakin omasta puolestani voin sanoa että tuutoriksi lähteminen on ollut yksi lyhyen yliopistoaikani parhaita päätöksiä 💚

Terkuin
Sara
Yritysyhteistyö- ja tuutorivastaava

Korvapuustipäivä

Jos pitäisi valita yksi herkku maailmasta, söisin varmaan pelkästään pullaa. En siis turhaan ole innoissani siitä, että ensi viikon tiistaina, 4.10 vietetään kansallista korvapuustipäivää! Kyseinen päivä ei ole ollut mulle tuttu, kun vasta muutaman vuoden ja siksi koen tärkeänä levittää tätä ilosanomaa myös muille. Ollaan viimeisten kahden opiskeluvuoden aikana leivottu kavereiden kanssa korvapuusteja yhdessä tuona päivänä, ja siitä on muodostunut kiva perinne. Olen myös pullan leipomisen kokemusasiantuntija, joten nyt pääsen jakamaan vinkit täydelliseen pullataikinaan myös teidän kanssa!

Vinkki 1: Leipominen on huomattavasti hauskempaa muiden kanssa kuin yksin. Kokoa siis hyvä porukka kasaan ja sopikaa leivontatreffit!

Vinkki 2: Kananmunan voi jättää pois taikinasta, mikä helpottaa myös allergioiden ja erityisruokavalioiden huomioimista! Valmiit pullat voi myös ”voidella” esimerkiksi kahvilla, mikäli kananmunaa ei voi käyttää.

Vinkki 3: Älä noudata ohjetta liian orjallisesti. Esimerkiksi jauhojen määrä ei välttämättä vastaa ohjeessa annettua määrää. Gluteenittomia pullia leipoessa taikina saa olla paljon löysempää, kuin normaalisti.

Vinkki 4: Mikäli olet yhtä kärsimätön leipuri kuin minä, taikina kannattaa kohottaa uunissa, joka on hieman lämmin. Näin pullat kohoavat ja valmistuvat nopeammin.

Vinkki 5: Kokeile erilaisia täytteitä! Kanelin sijaan täytteeseen voi laittaa esimerkiksi vaniljaa, nutellaa, kinuskia tai pistaasitahnaa.

Ihanaa viikonloppua ja pullantuoksuista syksyä <3

-Emmi, hallituksen varajäsen

6 vinkkiä ravitsemustieteen pääsykokeisiin valmistautuville

Pääsykoemateriaali julkaistaan tulevana perjantaina 29.4.2022. Tiedän, kuinka jännittävää ja stressaavaa aikaa moni elää tällä hetkellä odottaessaan materiaalien julkistamista. Itse olen tehnyt aineistopohjaisen pääsykokeen kahtena edellisenä vuonna ja yhteensä haku vuosia ennen viime syksyn sisäänpääsyä oli neljä eli voisin sanoa olevani aikamoinen pääsykoekonkari 😀 Voin siis samaistua toden teolle tämän vuoden ajan fiiliksiin teidän kanssanne, ketkä parasta aikaa odotatte materiaalien julkistamista. Halusinkin jakaa omia ajatuksia ja vinkkejä pääsykokeisiin liittyen. 

 1. Materiaali: Aineistoa on ainakin aikaisempina vuosina ollut suhteellisen paljon, josta ei kannata hätääntyä. Lähde rauhallisesti ja maltillisesti liikkeelle. Itse suosin materiaalien tulostamista, jolloin muistiinpanojen tekeminen, yliviivaukset ja muut merkinnät ovat helpompia tehdä. 
 2. Ajankäyttö: Koska kuukausi on lyhyt aika, kannattaa itselleen tehdä heti tarkka suunnitelma – milloin luet, mitä, kuinka paljon, kertaus, tauot ja vapaa-aika.
 3. Lukeminen: Materiaali kannattaa jakaa osiin. Lue ensin pääpiirteittäin artikkelit läpi, jotta saat kokonaiskuvan opiskeltavasta aineistosta. Lähde sitten perehtymään tarkemmin aineistoihin ja kirjoittamaan huomioita, muistiinpanoja, mindmappeja ja selvittämään mahdollisia tuntemattomia käsitteitä. Opiskele asiat niin, että osaisit selittää aineistot kaverille ilman niihin katsomatta. Itse koen, että on tärkeää osata kokonaisuus tarkasti, mutta myös nippelitietoa. Viime vuonna kokeessa vaadittiin opitun tiedon soveltamista eli älä opettele aineistoa ulkoa, vaan pohdi oppimaasi ravitsemuksen ja terveyden näkökulmasta. 
Hallittu lukukaaos 😀

4. Kertaus: Muista kerrata oppimaasi. Tätä ei voi koskaan korostaa liikaa. 
5. Vapaa-aika: Anna aivoille aikaa myös lepoon ja tiedon prosessointiin. Jaa päivät niin, että siellä on taukoja. Itse olen käyttänyt taktiikkaa 45 min lukemista ja 15 min taukoa. Sisällytä päiviin myös itselle kivaa tekemistä, muista syödä ja juoda hyvin sekä levätä. Lisäksi olen itse suosinut ajatusta ”ei lukemista viimeisenä päivänä”. Käytä koetta edeltävä päivä rentoutumiseen, lepäämiseen ja kaikkeen muuhun kuin kokeen ajattelemiseen. Helppoa, ei todellakaan, mutta suosittelen lämpimästä 🙂 

Muista pitää taukoja ja syödä hyvin 🙂

6. Pääsykoepäivä: Jännittävä ja stressaava, mutta muista luottaa itseesi ja yritä pysyä rauhallisena. Älä panikoidu, jos alkuun kysymykset näyttävät hankalilta. Hengitä, lue kysymykset sekä vastausvaihtoehdot huolella ja rauhallisesti – luota omaan tekemiseen.

Toivotan kaikille tänä keväänä pääsykokeisiin valmistautuville paljon tsemppiä lukemiseen sekä itse pääsykokeeseen. Meille voi myös laittaa kysymyksiä pääsykokeisiin liittyen somessa @retikkary 😊

Jos tänä vuonna opiskelupaikka ei tärppää, älä lannistu. Voit välivuotena suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa ja tätä kautta tutustua alaan. Avoimessa suoritetut opinnot voit hyväksi lukea sitten opiskelupaikan saatuasi.

Ihanaa ja aurinkoista vappuviikkoa sekä kesän odotusta kaikille!

Terkuin Iida-Sofia, Retikka ry puheenjohtaja

Kiinnostaako tuutorointi?

Moikka ja hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

Tämä vuosi on alkanut kiireellisissä merkeissä ja eletäänkin jo tammikuun puoliväliä. Muutaman viikon kuluttua aukeaa tuutorihaku vuodelle 2022. Sen kunniaksi ajattelin kertoa omasta kokemuksestani vertaistuutorina.

Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita aloittamaan opinnot sekä tutustumaan kampusympäristöön. Joka vuosi Itä-Suomen yliopistossa toimii neljänlaisia tuutoreita: vertaistuutoreita, seniorituutoreita, maisterituutoreita ja kv-tuutoreita. Tuutoriksi haetaan hakulomakkeella, joka aukeaa tänä vuonna 25.1. Haun jälkeen Retikan hallitus yhdessä ravitsemustieteen laitoksen opettajien kanssa valitsee uudet tuutorit.

Tuutorit odottamassa fukseja ensimmäisenä päivänä

Tiesin jo heti fuksivuoteni alussa, että haluan tuutoriksi. Omasta fuksivuodestani jäi hyviä muistoja ja halusin olla luomassa niitä uusille opiskelijoille. Koin tuutoroinnin tärkeäksi, sillä opintojen aloittaminen on jännittävää ja uutta tietoa tulee paljon. Ainakin itseäni jännitti opintojen aloittaminen ja uudelle paikkakunnalle muutto. Halusin myös tutustua uusiin ihmisiin sekä järjestää tapahtumia uusille opiskelijoille. Vaikka aluksi pelkäsin tuutoroinnin käyvän raskaaksi, todellisuudessa se oli hyvää vastapainoa opiskelulle.

Tuutorikoulutukset alkavat ennen kesää ja niitä oli muistaakseni kolme, joista viimeinen oli juuri ennen opintojen alkua. Niiden väliin sijoittui erilaisia tehtäviä, kuten aikataulutuksen ja tuutorisuunnitelman tekemistä. Koulutuksissa mm. tutustuttiin yliopiston palveluihin, harjoiteltiin esiintymistä ja tehtiin tutustumisharjoitteita. Tavallisesti nämä tapahtuvat livenä ja se mahdollistaa muiden ainejärjestöjen tuutoreiden tapaamisen. Koronan vuoksi kaikki koulutuksemme olivat etänä, joten tutustuminen yliopistoon sekä muihin tuutoreihin jäi vähäisemmäksi.

Kallavesi-risteily alkamassa

Suurin osa tuutoroinnista sijoittuu alkusyksyyn, mutta suunnittelu aloitetaan jo kesällä. Olimme yhteydessä fukseihin ennen opintojen alkua, teimme fuksiopasta ja perustimme mm. yhteisen Facebook-ryhmän. Ensimmäisenä päivänä olimme fukseja vastassa koululla ja olimme mukana orientaatiossa. Illemmalla kokoonnuimme Valkeisella, jossa ohjelmassa oli toisiimme tutustumista ja rentoa hengailua. Ensimmäisten viikkojen aikana järjestimme monipuolisesti erilaista ohjelmaa. Kävimme esimerkiksi retkellä Puijonnokan laavulla, poikkitieteellisellä risteilyllä Kallavedellä Sociuksen kanssa sekä osallistuimme kaupunkisuunnistukseen. Ohjelman suunnittelussa on melko vapaat kädet ja mahdollisuus päästää oma luovuus valloilleen!

Olen nauttinut tuutoroinnista ja se on yksi mieluisimmista vastuutehtävistä, joissa olen toiminut. Uusiin ihmisiin tutustumisen, ohjelman pitämisen ja uuden oppimisen lisäksi tuutorointi on hyvä tapa verkostoitua. Se luo uusia ystävyyssuhteita, jotka voivat yltää pitkälle. Tuutorit saavat toiminnastaan haalarimerkin, opintopisteitä ja kiitosillallisen. Omasta kokemuksesta voin suositella kaikkia hakemaan rohkeasti mukaan tuutorointiin, jos se vähääkään kiinnostaa!

Tuutorien vuoden 2021 haalarimerkki

Tsemppiä tuleville tuutoreille jo etukäteen!

Terkuin, 

Silja-Liina

Tapis