Haluatko tuutoriksi?

Heippa ja hyvää uutta vuotta kaikille!

Uusi vuosi tuo mukanaan myös tulevan lukuvuoden tuutorien valinnan. Vertaistuutorien lisäksi yliopisto hakee seniori-, maisteri- ja kv-tuutoreita, joista tässä postauksessa käsitellään vertais- ja hiukan myös kv-tuutorointia. Itse toimin viime syksynä vertaistuutorina Retikan uusille fukseille, ja haluaisin nyt jakaa omia kokemuksiani tuutoroinnista. 

Syyskuun alussa pitämässä rastia KuoLO ry:n fuksiaisissa

Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tämän lisäksi koin tärkeäksi uusien opiskelijoiden tutustuttamisen toisiinsa, ainejärjestöön ja opiskelukaupunkiin. Tuutorit tekevät yhteistyötä ravitsemustieteen yksikön sekä Retikan hallituksen kanssa, ja tuutori onkin usein fuksin lähin yhteys ainejärjestöön ja yliopistoon. Ainakin omana fuksisyksynäni koin tuutorien olevan tärkeä matalan kynnyksen apu.

Tuutoristart-koulutuksessa huhtikuussa

Tuutorihaku on vuoden alussa tammi-helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen oppiaine valitsee uudet tuutorit yhdessä ainejärjestön kanssa. Vertaistuutorikoulutus jakautuu kolmeen osioon, joista kaksi ensimmäistä pidetään kevätlukukauden puolella ja viimeinen juuri ennen syyslukukauden alkua. Koulutuksiin kuuluu etä- ja lähikoulutusta, ryhmätehtäviä, leiripäivä sekä vapaavalintaisia iltaohjelmia. Jos ryhmän ohjaus ei ole entuudestaan tuttua, koulutuksista saa hyviä ideoita ja suuntaviivoja tapaamisten suunnitteluun. Parasta koulutuksissa oli yhdessä tekeminen tuutoriporukalla sekä muiden alojen tuutoreihin tutustuminen.

Tuutorithanks-kiitosillallinen tammikuussa

Tuutorointi sijoittuu pääosin alkusyksyyn, mutta suunnittelua kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin kesällä. Syyslukukauden ensimmäiset päivät ovat kiireisimpiä, mutta meno tasoittuu syksyn edetessä ja opinnotkin sujuvat kunhan osaa hieman aikatauluttaa ja toisaalta kuunnella omaa jaksamista. Joka tapauksessa syksyn aikana pääsee järjestämään monenlaista ohjelmaa ja kehittämään toimintaa tuutorien ja fuksien näköiseksi. Ehdottomasti parasta tuutoroinnissa on ollut fukseihin tutustuminen ja tapahtumien suunnittelu yhdessä tuutorien kesken.

Raskas hupi vaatii raskaan levon

Itse tiesin haluavani tuutoriksi hyvin pian oman fuksisyksyni alkaessa. Tuutorointi vaikutti loistavalta tavalta tutustua uusiin opiskelijoihin, ja halusin päästä vaikuttamaan siihen, että fuksien olisi mahdollisimman helppo aloittaa opinnot ja arki Kuopiossa. En ollut aiemmin ollut vastaavassa toiminnassa mukana, mutta mielestäni tuutoriksi voi hakea kuka vain, joka haluaa olla auttamassa uusia opiskelijoita ja järjestämässä heille ohjelmaa. Jos opintopisteet kiinnostavat, tuutoroinnista saa yhteensä neljä opintopistettä, jotka voi sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Suosittelen tuutoriksi hakemista siis jokaiselle, jos vain toiminta kiinnostaa: tärkeintä on into ja halu olla mukana fuksien alkutaipaleella yliopisto-opinnoissa. 

Fuksit kaupunkisuunnistuksessa

Jos kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi kiinnostaa, tässä kv-tuutorimme Veeran ajatuksia toiminnasta: 

“Kv-tuutoroinnissa ideana on auttaa Kuopioon tulevia vaihto-opiskelijoita sekä englanninkielisiin maisteriohjelmiin tulevia tutkinto-opiskelijoita kotiutumaan tänne ja tutustuttaa heitä samalla yliopiston käytäntöihin sekä suomalaiseen kulttuuriin. Käytännössä se tarkoittaa yhteydenpitoa jo ennen heidän tänne saapumistaan ja varsinkin ensimmäisinä päivinä ja viikkoina olisi hyvä esitellä heille kaupunkia ja yliopistoa sekä muutenkin auttaa tarvittaessa mm. opiskelijakortin, bussikortin ja muiden käytännön asioiden hoitamisessa. Kv-tuutoroinnista saa 3-4 opintopistettä sekä lisäksi 20€ korvauksen jokaista vaihto-opiskelijaa kohti. 

Toimin itse tänä lukuvuonna kv-tuutorina ja kokemus on ollut todella positiivinen ja antoisa. Jännitin alussa sitä, olenko riittävän ”pätevä” opastamaan tänne tulevia opiskelijoita, mutta keväällä järjestetyt koulutukset antoivat kyllä hyvät eväät tehtävään. Jännittäminen olikin ihan turhaa, sillä tässä hommassa on vaikeaa mennä täysin metsään: jokainen tuutoroi omalla tyylillään ja apua saa aina. Suosittelen siis todellakin hakemaan kv-tuutoriksi, sillä tätä kautta pääsee tutustumaan uusiin opiskelijoihin sekä kulttuureihin ja samalla myös englannin kielen taito karttuu!”

Tuutorihaku alkaa tänään tiistaina 24.1. Lisätietoa löytyy täältä. Hae rohkeasti mukaan jos yhtään innostuit, ainakin omasta puolestani voin sanoa että tuutoriksi lähteminen on ollut yksi lyhyen yliopistoaikani parhaita päätöksiä 💚

Terkuin
Sara
Yritysyhteistyö- ja tuutorivastaava