Hallitus

Suurin vastuu Retikan toiminnan pyörittämisestä on hallituksella, jonka jäsenistö valitsee vuosittain syyskokouksessa. Hallitus vastaa Retikan tapahtumien, yritysvierailujen ja koulutusten järjestämisestä, huolehtii retikkalaisten edunvalvonnasta, pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin, vaalii Retikan poikkitieteellisiä suhteita ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä. Hallituksen tärkein tehtävä on kuunnella jäsenistön mielipiteitä, ideoita ja kehitysehdotuksia, jotta ravitsemustieteen koulutusohjelmaa ja Retikan toimintaa voidaan kehittää entistäkin mahtavammaksi!

Jos opiskelijaelämältä kaipaa jotakin muutakin kuin nenä kiinni kirjassa istumista, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan Retikan hallitukseen! Se on loistava tapa verkostoitua, harjoitella tiimityöskentelyä, opetella ottamaan vastuuta ja päästä vaikuttamaan. Ainejärjestön hallituksessa toimiminen ei todellakaan ole pelkkää kokouksissa nyhväämistä, vaan se tarjoaa huikeita kokemuksia ja ennen kaikkea mahtavaa yhteisöllisyyttä!

Hallituksen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

 

Hallituksen kokoonpano

Retikan hallituksen muodostavat syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi – kymmenen varsinaista jäsentä sekä nolla – kolme varajäsentä. Lisätietoa hallituspesteistä voit lukea alta tai kysellä hallituksen jäseniltä. Lisää hallituksen jäsenistä tästä.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja toimii Retikan keulakuvana ja vastaa hallituksen ja koko yhdistyksen toiminnan johtamisesta. Lisäksi puheenjohtaja pitää yllä suhteita eri toimijoihin, kuten ravitsemustieteen yksikön henkilökuntaan ja terveystieteiden tiedekunnan johtoon, muihin ainejärjestöihin, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan sekä Agronomiliittoon.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja lähimpänä tukihenkilönä. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös Retikan jäsenrekisterin ja sähköpostilistan ylläpito.

Sihteeri
Sihteeri huolehtii hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin liittyvistä paperitöistä, kuten pöytäkirjojen kirjoittamisesta.

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu laskujen maksamisen lisäksi talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen. Retikan haalarimerkit ovat myös rahastonhoitajan hallussa.

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava (KOPOSOPO)
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava on Retikan jäsenistön ja ravitsemustieteen opetushenkilökunnan välinen yhdyshenkilö, joka edustaa ravitsemustieteen opiskelijoiden mielipidettä. Hänen tehtävänä on olla myös ajan tasalla opiskelijoiden hyvinvointiin, asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista. KOPOSOPO järjestää esimerkiksi Avaudu opiskelusta -iltapäivän, jonka palautteen pohjalta ravitsemustieteen koulutusohjelmaa voidaan kehittää. Hän pitää myös yhteyttä ISYY:n sosiaalipoliittiseen jaostoon, joka järjestää kampuksella erityisesti päihteettömiä tapahtumia.

Yhteistyövastaava
Yhteistyövastaava ylläpitää suhteita Retikan yhteistyökumppaneihin ja vastaa yritysesittelyjen ja -vierailujen sekä koulutusten järjestämisestä. Lisäksi yhteistyövastaava koordinoi uusien yhteistyökumppanien hakua ja pyrkii kehittämään Retikan ja yritysten tai yhdistysten välistä yhteistyötä.

Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaavan tehtävänä on organisoida Retikan tapahtumien järjestämistä. Retikan omien tapahtumien lisäksi tapahtumavastaava on perillä myös muista kampuksella järjestettävistä tapahtumista, ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa.

KV-vastaava
KV-vastaava pyrkii edistämään kansainvälisyyden näkymistä Retikan toiminnassa ja aktivoimaan jäsenistöä sekä kotikansainvälistymiseen että vaihto-ohjelmiin osallistumiseen. Lisäksi KV-vastaava tiedottaa ravitsemustieteen koulutusohjelmassa opiskelevia vaihto-opiskelijoita Retikan tapahtumista.

Liikuntavastaava
Liikuntavastaava järjestää Retikan jäsenille kaksi liikuntatapahtumaa lukuvuodessa. Liikuntatapahtumat voivat olla esimerkiksi lajikokeiluja.

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaavan tehtävänä on järjestää jäsenistölle kulttuuritapahtuma sekä kevät- että syyslukukaudella.

Some-vastaava
Some-vastaava on vastuussa Retikan nettisivujen päivittämisestä ja kehittämisestä. Some-vastaavan vastuualueeseen kuuluu myös sisällön tuottaminen Retikan Facebookiin ja Instagramiin: hän vastaa julkaisujen sisällöstä ja opastaa muut hallituslaiset julkaisujen tekemiseen.